Wybity z rytmu

185
No i się z tego rytmu wybiłem. Napisałem, ale nie wysłałem maila z postem...

Wiedziałem, że ten moment kiedyś nadejdzie...


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance