Wystarczająco dobry

190

Czy jest taki moment, w którym to, co robimy staje się wystarcająco dobre?

Czy lepiej jest cały czas pracować nad jedną wielką rzeczą, czy "żonglować" kilkoma mniejszymi?


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance