Taniec

204

Życie jest jak taniec.

Raz idziesz krok do przodu, potem dwa do tyłu, jeden w prawo i kolejne dwa do przodu.

Cały czas w ruchu.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance