Rusz się

205

Utknąłeś? Nie możesz iść? Nie wiesz gdzie?

Rusz się. Jakkolwiek. Gdziekolwiek. Idź na piechotę te trzy przystanki. Pójdź schodami zamiast windą.

Uleczysz nie tylko swoje ciało, ale również swoją głowę i duszę.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance