Aż za dobrze

213

Czasami wydaje mi się, że jest za dobrze.

I zawsze zaraz po tym, jak zaczynam tak myśleć, wszystko staje się gorsze.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance