Roll with it

217

Ileż można się nad czymś zastanawiać?

Nie lepiej po prostu iść? Nawet w złym kierunku?


You'll only receive email when they publish something new.

More from In Search For Balance