Życzenia

219

A żeby Wam tak ciepło było na sercu.

Wszystkiego co dobre, niczego co złe.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance