Najciężej

222

Zawsze jest najciężej wtedy, kiedy na coś się zamykamy.

Nie chcemy ujżeć całej prawdy, całego obrazu.

Tylko przeklinamy rzeczywistość.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance