Wybieram nową drogę

227

Nowy rok, nowa droga.

Droga bez nieszczerej presji, ignorowania głosów, patrzenia się w drugą stronę.

To będzie trudna droga. Ale przynajmniej szczera.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance