Tylko dla siebie

230

Każdy, ale to absolutnie każdy potrzebuje czasu i przestrzeni tylko dla siebie.

Walcz o to dla siebie, ale respektuj czas i przestrzeń innych.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance