Ścieżką między drogami

231

Czasami warto zejść z głównej drogi, przejść się jakąś ścieżką, prowadzącą niewiadomo gdzie.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance