Nie widzę szacunku

238

Nie widzę szacunku w przestrzeni publicznej. A jaki on jest ważny!

Łatwiej pluć, szydzić z innych?

Przecież to boli. Nawet plującego.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance