Mały objazd

242

Nie lubię objazdów. Zwłaszcza takich nieplanowanych.

Jednak czasami nie ma innego sposóbu żeby dostać się do celu.


You'll only receive email when they publish something new.

More from In Search For Balance