Mały objazd

242

Nie lubię objazdów. Zwłaszcza takich nieplanowanych.

Jednak czasami nie ma innego sposóbu żeby dostać się do celu.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance