Czasami trzeba odpuścić

256

Ludzie ambitni z natury często mają tak, że nie potrafią powiedzieć nie. Zwłaszcza okazjom ciekawym i rozwijającym. Ale ile takich okazji może być? Ile jesteśmy w stanie przyjąć, zanim nie będziemy już mieli w ogóle czasu dla siebie?


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance