Atmosfera się zmienia

263

Niby to jest coś niezmiennego - w końcu jest co ogromna mieszanina gazów nad naszymi głowami, na którą nie mamy większego wpływu.

Z drugiej strony jednym zdaniem możemy zmienić nagle całą atmosferę.

To jak jest w końcu? Można się zmieniać czy nie?


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance