Huragan

266

Taki, który burzy wszystko, przerwała sterty starych śmieci. Taki huragan to moc, której nie da się powstrzymać.

Taki huragan to moc, której nie można odmówić.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance