Skok

268

Jak skakać, aby doskoczyć, nie przeskoczyć ani zaskoczyć?

Jak szybko podjąć sprawną decyzję?

Jak nie bać się konsekwencji tej decyzji?

Czy w ogóle musimy skakać?

Może jakoś obejść?

Ale czy obchodzenie to nie jest uciekanie?


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance