Zrozumieć niezrozumiałe

271

Wiele rzeczy, zwłaszcza tych trudnych, wydaje się niemożliwe do zrozumienia.

Żeby zrozumieć, wystarczy zmienić miejsce. Usiąść z innej strony i poobserwować świat z boku.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance