Oziębienie

276

Było ciepło, jest zimno.

Jest zimno, będzie ciepło?

--

Ale ciepło już jest.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance