Ciepło

277

Ciepło jest zawsze. Jest wszędzie. Nie zawsze je widać, a dokładniej, nie chcemy go widzieć. Zimno jest pociągające. Mroźne, ale zarazem fascynujące i intrygujące.

A ciepło zawsze dobre.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance