Pstryk

280

Nagle ciemno, nagle głucho. Wszystko, co buduje nasz obecny świat znika.

Może dobrze, że zniknęło?


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance