Pstryk

280

Nagle ciemno, nagle głucho. Wszystko, co buduje nasz obecny świat znika.

Może dobrze, że zniknęło?


You'll only receive email when they publish something new.

More from In Search For Balance