Ręczny

284

Tak nagle, gwałtownie.

Po prostu blokuje koła pojazdu, nie da się jechać dalej.

Fajnie coś takiego mieć.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance