Kierownica

285

Jeśli nie będziesz trzymał rąk na kierownicy, stracisz panowanie.

Jeśli będziesz uporczywie ściskał ręce na kierownicy i droga zakręci, zjedziesz z niej i stracisz panowanie.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance