Konfrontacja

Trudno jest skonfrontować się z czymś, czego się boimy.Aby przestać się czegoś bać, należy się z tym skonfrontować.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance