Ocena

Oceniając sprowadzasz człowieka do kilku prostych słów albo numerków. Nie oceniając powodujesz to, że inny człowiek nie zna swoich mocnych stron.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance