Uzależnienie

Aby pozbyć się jakiegoś uzależnienia, należy się zmienić. A uzależnić od zmiany?


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance