Uzależnienie

Aby pozbyć się jakiegoś uzależnienia, należy się zmienić. A uzależnić od zmiany?


You'll only receive email when they publish something new.

More from In Search For Balance