Wolność

Co się stanie, gdy ludzie przyzwyczajeni do robienia rzeczy zaplanowanych z góry (uczniowie/pracownicy bez kontroli) dostaną absolutną wolność? Co musielibyśmy robić (jako społeczeństwo), aby pobudzać kreatywność i chęć współpracy? Czy to w ogóle jest możliwe?


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance