Święto

Urodziny. 

Takie osobiste święto. Raz do roku. 

Dzień, w którym mamy celebrować siebie. Cieszyć się ze swojego istnienia. 

A nie można tak codziennie?


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance