Język

Tak się dzisiaj zastanawiałem;

czy istnieje jakiś język współpracy?

Chyba znam odpowiedź:

Język miłości, zrozumienia i wsparcia.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance