Zarządzanie problemami

Jesteśmy w tej chwili na tyle potężnym społeczeństwem, że standardy życia są bardzo wysokie.

Znaleźliśmy rozwiązanie na zdecydowaną większość problemów i utrudnień jakie nas dotykały.

Jednak nie jesteśmy w stanie stworzyć Systemu Zarządzania Wielkimi Problemami Ludzkości.

Nie wiemy, co zrobić z globalnym ociepleniem, zanieczyszczeniem środowiska, przeludnieniami.,,

Mamy jakąś wizję pierwszych kroków, ale nie mamy czegoś, na czym można polegać.


You'll only receive email when they publish something new.

More from In Search For Balance