Zdrowie

Kiedyś miałem godzinę wychowawczą w mojej szkole.

Rozmawialiśmy o wartościach.

Doszliśmy do wniosku, że najważniejszą wartością jest zdrowie.You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance