Siła pasji

Jaka mocna musi być pasja, aby zachęcać do czynu?

Czy to w ogóle da się zmierzyć?


You'll only receive email when they publish something new.

More from In Search For Balance