Prototyp

Myśl 90

Nie mam jakiejś długiej historii na dzisiaj. Mam za to prototyp, wynik pracy ostatnich trzech miesięcy:

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają dalej. Pierwszego września strona będzie już dostępna. 


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance