Okulary

Myśl 101

Zaczyna się coś zdecydowanie nowego, jednak mocno oparte i zakorzenione w starym. Dobrze, że mam nowe okulary.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance