Wschód

Myśl 114

Tak samo, jak piękny jest wschód słońca, piękna jest zmiana, wzrost, wschód


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance