Ryż

Myśl 116

Spaliłem. Śmierdziało.

Kiedyś spaliłem obietnicę daną bliskiej osobie. Też śmierdziało.


You'll only receive email when they publish something new.

More from In Search For Balance