Wspomnienie

173

Ciągnie mnie do Miejsca. Miejsca, które najprawdopodobniej nie istnieje. To znaczy, istniało.

Nie ma go. Ludzie, którzy to Miejsce budowali, odeszli. Dom, w którym byliśmy, przestał istnieć.

-

Jednak jest Ono we mnie. Jego wspomnienie, tak silne, powoduje, że jestem Tam, gdzie chcę być.


You'll only receive email when they publish something new.

More from In Search For Balance