Samopoczucie

174

To, jak się czujesz zależy tylko i wyłącznie od twojej interpretacji świata.


You'll only receive email when In Search For Balance publishes a new post

More from In Search For Balance